Strona Główna > NPO Stawiguda

 
 

NPO Stawiguda

NPO Stawiguda 2020.

   Informujemy, iż na podstawie umowy zawartej z Powiatem Olsztyńskim, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i edukacji prawnej w Stawigudzie.

Przedmiotem zadania publicznego jest:

1. Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców (osób uprawnionych) powiatu olsztyńskiego odbywa się w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie w poniedziałki w godzinach 13:00 – 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.

2. Edukacja prawna realizowana będzie poprzez:
• wydanie e-biuletynów do pobrania ze strony FRZO,
• wydanie ulotek informacyjnych oraz plakatów dot. zakresu udzielanej pomocy prawnej,
• organizację spotkania edukacyjnego na temat „Kradzież tożsamości – jak się przed nią ustrzec?”, spotkanie dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu olsztyńskiego,
• wydanie e-publikacji pt. „Zasiedzenie nieruchomości – co oznacza i kiedy można z tego prawa skorzystać?” do pobrania ze strony FRZO,
• organizację potkania edukacyjnego na temat „Ochrona danych osobowych przetwarzanych przy pomocy urządzeń elektronicznych”, spotkanie dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu olsztyńskiego.

Pomoc w PNPO w Stawigudzie świadczona jest przez zespół profesjonalistów.

 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej